Bármelyik képes, vagy szöveges idézet megtetszik, viheted, de felhívom a figyelmed, hogy a szignált képek bármilyen módosítása a szerzői jogokat sérti! Nagyobb, eredeti méret megtekintéséhez klikk a képre!

Konfuciusz a kölcsönösségről

"Van-e olyan egyetlen szó, amelyet az ember egész életében követhet?" A mester így felelt: "Hát nem ilyen szó a kölcsönösség ? Amit magadnak nem kívánsz, azt ne tedd az embereknek."
 **Konfuciusz**

Osho útravaló

“Tedd önmagadat alázatossá, hogy megérinthessen az Isteni szeretet harmóniája.
Légy te a teremtő csend, mely békét és örömet hoz a szomjúhozóknak.

Szülessen meg benned a vágy az ébredésre, hogy a szem tisztán lásson, hogy a fül
tisztán halljon, hogy a szó igaz legyen, s a szíved virága nyíljon ki és találjon rá a szeretetre.”
(Osho)

A boldogságról

Amikor a boldogság egyik ajtaja bezárul, egy másik kinyílik. De gyakran oly sokáig tekintünk vissza a zárt ajtóra, hogy nem vesszük észre, amelyik megnyílt előttünk
**Helen Keller**

Adventkor

Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk
Illendő ruhában, méltóképpen várjunk
Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget
S ama jobb hazában megláthassunk Téged.
** Mécs László**

Konfuciusz

Ha valakivel alapvető dolgokban nem tudsz egyetértésre jutni, ne kovácsolj vele közös terveket.
**Konfuciusz**

Arisztotelész a barátságról

A barátság egy lélek, mely két testben lakozik.”
**Arisztotelész**

Konfuciusz

A legnagyobb dicsőség nem az, hogy soha nem vallunk kudarcot, hanem hogy minden bukás után képesek vagyunk felemelkedni.
**Konfuciusz**

Konfuciusz az emberi kapcsolatokról

Ha nem beszélsz azzal, akivel pedig szót lehetne érteni, veszni hagytál egy embert. Ha pedig beszélsz azzal, akivel nem lehet szót érteni, elvesztegetted szavaidat. Az okos ember sem az embereket nem hagyja veszni, sem a szavait nem vesztegeti el.
**Konfuciusz**

A halálról

A halál olyan súlyos veszteség, hogy valójában sohasem lehet feldolgozni. Az emléke elhalványulhat a szeretett személynek, de a hiánya mindig megmarad.

Halottak napja

A sötétség nagylelkű. Türelmes. Mindig győz.
Ám erejének szívében ott lakozik a gyengesége: egyetlen
magányos gyertya elegendő, hogy elűzze őt. A szeretet pedig
több egy magányos gyertyánál. A szeretet képes lángra lobbantani a
csillagokat.   **Csillagok háborúja c. filmből**

Halottak napja

A halottakhoz való hűség a legjobb jellemek sajátja.

Gyász

A bánat eme perceiben (...) nincs helye hangos szavaknak.

Halottak napja

Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és fénnyel, ami elmúlik, és békével, szeretettel, ami nem múlik el. Nincs már ezen a napon fájdalom, csak enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett, mint maga az ősz bánatos, ködös álomra készülő ragyogása.

Az igaz barátokról

Mikor még nem hullott minden darabokra, de a dolgok már kezdenek szétesni, akkor derül ki, kik az igazi barátaid.
**Ismeretlen**

Jakab levele 1:5,6

Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.
Jakab levele 1:5,6

A csendről

„Az Úr a csend barátja. A fák, a virágok, a fű csendben nőnek. Nézzetek a csillagokra, a Holdra, a Napra – milyen hangtalanul járják útjukat.”
»✿Kalkuttai Teréz anya ✿«

Naponta szakíts időt a csendre, hogy ne csupán a külső világra, hanem bensődre is figyelj, ahol Isten szól! A csend megnyugtat, lefékezi türelmetlenségedet, és újult erővel tölt el! »✿breviar.sk✿«

Amikor a csend mély, csordultig telített teljességgel, amikor megszűnik a hang utáni vágy, amikor tökéletes az Egyre való koncentrálás, akkor a gondolat olyan, mint a nyíl, eléri és szinte beleolvad a célba; ott az emberi lélek nemcsak megpillantja Istent, de teljesen, egészen, abszolút módon beleolvad az Ő Lényének tisztaságába. Feltöltődik a tiszta fénnyel, ami a lényévé válik, és ezt az energiát, békét, szeretetet sugározza mások felé. Ilyenkor olyanok vagyunk, mint egy élő világítótorony.
»✿Anthony Strano✿«

A csend a kommunikáció hídja Isten és az emberben lévő isteni között. A csendben a legértékesebb, a legkifinomultabb dolgokat találhatjuk meg.
»✿Anthony Strano✿«

Ne keseredjünk el, ha szavunk bárkinél is süket fülekre talál. Különös dolog az emberi lélek csendje. Sokszor esztendők is eltelhetnek, míg az elvetett mag megfogan benne.
»✿Dalai Lama✿«

A szellemi csend a szívet és a tudatot olyan állapotba hozza, hogy kész legyen az Egyetlennel való kommunikációra. Ennek a kommunikációnak az alapját nem a szavak ismétlése jelenti, nem is az intellektuális teóriák gyártása, vagy a különböző korlátozott vágyak beteljesüléséért folytatott könyörgések, imák. A szent kommunikáció az eredeti énünket harmonizálja az örökkévaló Egyetlennel.
»✿Anthony Strano✿«

A csend átélése olyan szükségletünk, mint a fizikai élet számára a lélegzet. Az élethez szükséges erővételhez kell, hogy találjunk egy olyan nyugalmi pontot, ahonnan naponta elindulunk és ahová minden nap visszatérünk: ez a belső béke oázisa. A csend, a koncentráció bizonyos pontján mentális és érzelmi energiát ad, amelyben megnyugszunk. E belső nyugalom nélkül olyanok vagyunk, mint a dróton rángatott bábuk, akiket a külső befolyás szálai ide-oda rángatnak. Ez a belső nyugalmi pont az önuralkodás magja, ami elvágva a szálakat, megszünteti az energiaveszteséget.
»✿Anthony Strano✿«

A csend gyógyít. A csend olyan, mint a tükör. Beletekintve minden világos. A tükör nem vádol, nem kritizál, hanem segít a dolgokat olyannak látni, amilyenek azok valójában. Olyan diagnózist tár elénk, amely megszabadít a helytelen gondolkodásmódtól. Hogyan teszi ezt a csend? A csend felszínre hozza az énünk eredeti békéjét, a velünk született isteni békét. Amikor ezt meghívjuk, a béke átjárja az egész lényünket, az összes egyensúlytalanságot harmonizálja és meggyógyítja. A csend teljessé tesz és feltölt; gyengéden és mégis erőteljesen aktívvá tesz.
»✿Anthony Strano✿«

A csend megteremtéséhez befelé fordulunk. Kapcsolatot teremtünk az örökkévaló énünkkel, a lélekkel. Ebben a feddhetetlen, csendes nyugalomban olyan, mintha egy időtlen anyaméhben lennénk, ahol a megújulás, a struktúra újra alakulása elkezdődik, ahol a tiszta energiából új mintázatok szövődnek.
»✿Anthony Strano✿«

"Ebben a belső térben mélyen elgondolkodom. Visszaemlékezem arra, amit hosszú ideje már elfelejtettem. Lassan, gyengéden koncentrálok, és közben kirajzolódik előttem a szeretet, az igazság, a béke eredeti szellemi lenyomata, amely bennem személyes tapasztalatként, mint az örök valóság felmerül.
Az ilyen gondolatok által minőség költözik az életünkbe. A minőség olyan alapelv, amely megvilágosodott gondolatokat és a cselekedetekben összehangoltságot eredményez.
Ebben a belső térben a Csend megtanít bennünket arra, hogy hogyan figyeljünk, és hogyan fejlesszük ki a nyitottságot Isten felé."
»✿Anthony Strano✿«


Egy virág önmagában is szép lehet, de egy ember csak akkor igazán gyönyörű, ha mások szemében láthatja, hogy az. 
**Laurell Kaye Hamilton**

A macskáról Mark Twain

Isten teremtményei közül, csak egy van, ami nem tűri a porázt. Ez a macska. Ha az embert keresztezni lehetne a macskával, az fejlesztené az embert, de visszavetné a macskát.
 *Mark Twain*

Meryl Streep hitvallása...de az enyém is lehetne

"Bizonyos dolgokhoz nincs már türelmem.
Nem azért, mert arrogáns vagyok, hanem egyszerűen azért,
mert az életem elért egy pontra, ahol már nem akarom az időmet olyan dolgokra pazarolni, amelyek elszomorítanak
vagy fájdalmat okoznak.
Nincs türelmem a cinizmushoz, a szélsőséges kritikához és bármiféle elváráshoz.
Már nem akarok olyanoknak megfelelni, akik nem kedvelnek engem,
olyanokat szeretni, akik nem szeretnek viszont,
olyanokra mosolyogni, akik nem mosolyognak vissza rám.
Többé egyetlen percet sem pocsékolok azokra,
akik hazudnak, vagy manipulálnak.
Úgy döntöttem, nem tűröm meg a tettetést,
a képmutatást, az őszintétlenséget és az üres gazsulálást.
Nem érdekelnek a pletykák.
Gyűlölöm a konfliktust és a hasonlítgatást.
Egy olyan világban hiszek, ahol az ellentétek megférnek egymás mellett,
ezért elkerülöm a konok és rugalmatlan embereket.
A barátságban nem állhatom a lojalitás hiányát és az árulást.
Nem jövök ki azokkal, akik képtelenek bátorítani és dicsérni.
Untatnak a túlzások és nehezen viselem azokat,
akik nem szeretik az állatokat.
És mindezek felett, nincs többé türelmem azokhoz, akik nem érdemlik meg a türelmemet."
/Meryl Streep, amerikai színész hitvallása, José Micard Teixeira portugál író szavai./

Isten úgy szeret, ahogy vagy

Mindnyájunknak vannak hibái. Egyikünk sem közelíti meg a tökéletességet, még messziről sem, és azt kívánjuk, bárcsak jobbak lennénk. Azonban tudnod kell, hogy Isten úgy szeret, ahogy éppen most vagy, és irántad való szeretete soha nem lesz kisebb.
**Joyce Meyer **
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...